Welkom op de website van de praktijk voor Oefentherapie Cesar in Brielle.

De praktijk is gevestigd aan de Maarland Noordzijde 87, 3231 CH te Brielle.

Het telefoonnummer voor het maken van afspraken is 0181 473938 of 06 522 78 144. Tevens kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier op de website of een email sturen via uw eigen e-mail programma naar info@cesarbrielle.nl of via mijn contactformulier.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Lees meer

Laura profiel foto

De Praktijk

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar is gelegen aan het Maarland Noordzijde 87 in Brielle.

De praktijk bevind zich op de eerste etage van het Paramedisch Centrum Brielle. Wanneer traplopen problemen geeft, kan er op aanvraag worden behandeld in een andere oefenruimte op de begane grond. In de praktijk is voldoende ruimte om verschillende dagelijkse houdingen en bewegingen te oefenen.

In de praktijk kunt u zowel met als zonder een verwijzing (DTO) van de huisarts of specialist terecht. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Op de website kunt u informatie vinden over de praktijk, de therapeut, de vergoedingen en de oefentherapie.

Voor de kinderoefentherapie is rekening gehouden met de inrichting van de praktijk. Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de richttlijnen die zijn vastgesteld door de Vvocm. In de praktijk wordt u als patiënt centraal gesteld, maar is ook de kwaliteit erg belangrijk.

De praktijk voldoet aan de kwaliteitsrichtlijnen die zijn vastgesteld. De therapeut is lid van de VvOCM en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer: 19906562494.

Mensendieck of Cesar?

Oefentherapie Mensendieck en Cesar worden vaak in één adem genoemd. Maar wat is nu het verschil tussen beide therapieën?

Marie Cesar was een leerling van Bess Mensendieck die na haar opleiding tot oefentherapeut Mensendieck een eigen visie ontwikkelde. Zij vond de methode te statisch, wilde meer gebruik maken van hogere tempo’s en ritmes. Ze werkte met de tamboerijn en ontwikkelde o.a. springoefeningen.

Een groot verschil is dat de Cesar therapeut de oefeningen voordoet. Een oefentherapeut Mensendieck geeft daarentegen in principe een mondelinge instructie. Nog steeds zijn de overeenkomsten tussen Mensendieck en Cesar veel groter dan de verschillen.

Beide methodes zijn dan ook verenigd in één beroepsvereniging, de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). Door deze samenvoeging wordt het verschil tussen de beide therapieën steeds kleiner en wordt de keuze Cesar of Mensendieck minder relevant.

Praktijk Cesar Oefentherapie Brielle

Uw oefentherapeut

Laura Kokshoorn

Mijn naam is Laura Kokshoorn, geboren in 1983 en in juli 2004 afgestudeerd als Oefentherapeute Cesar aan de Hogeschool Utrecht.

Na mijn afstuderen ben ik direct begonnen met werken als oefentherapeut. Naast veel waarnemingen in diverse praktijken in de regio Zuid-Holland, ben ik in november 2004 gestart met een eigen praktijk. In oktober 2006 heb ik de Praktijk voor Oefentherapie Cesar in Brielle overgenomen en in april 2014 heb ik mijn vestiging in Hellevoetsluis geopend.

Naast mijn opleiding heb ik diverse cursussen en nascholingen gevolgd.

 • • RSI/CANS en werkgerelateerde klachten
 • • Bekkenklachten tijdens de zwangerschap
 • • Verdiepingscursus Oefentherapie bij Kinderen
 • • POST HBO Kinderoefentherapie
 • • Driedimensionale scoliose behandeling
 • • Sportmassage
 • • Baby en peutercursus
 • • Cursus sensorische informatieverwerking

Buiten deze praktijkgerichte cursussen heb ik ook diverse cursussen gevolgd die gericht zijn op de praktijkvoering zoals de BKW en DTO. In 2013 heb ik het bachelor traject afgesloten.

Naast deze specialisaties zie ik in de praktijk veel lage rugklachten, nek- en schouderklachten, hoofdpijn en hyperventilatie. Voor meer informatie over de behandeling bij verschillende klachten vindt u diverse folders onder het kopje Indicaties.

Laura in het nieuws

Briels Nieuwsland

Mijn naam is Xander Polderdijk, afgestudeerd als Oefentherapeut Cesar in 1995 en sindsdien werkzaam in meerdere praktijken in Vlaardingen, Rotterdam, Schiedam en Spijkenisse, ook heb ik een tijdje bij Carlton Sports in Spijkenisse gewerkt.

Sinds 2001 heb ik een eigen praktijk in Vlaardingen (Therapeutisch Centrum Oost, praktijk X. Polderdijk), daar werk ik als Oefentherapeut Cesar en als Manueeltherapeut E.S. Vanaf 1 februari zal ik ook voor Laura gaan werken, op maandag in Hellevoetsluis en op donderdag in Brielle. Als Oefentherapeut Cesar zie ik mijzelf als een coach/ personal trainer bij het beter leren omgaan met je lichaam (houdings­ en bewegingsgedrag), met en zonder klachten.

Er zijn heel veel verschillende oorzaken voor het ontstaan van lichamelijke klachten en er zijn ook heel veel verschillende behandelvormen (therapieën). Oefentherapie Cesar is een van de weinige behandelvormen, waarbij u/jij echt leert om zelf de regie in handen te nemen en weer grip te krijgen op uw/jouw belastbaarheid.

Vanwege mijn passie voor het werk en mijn zoektocht naar een steeds betere behandeling, heb ik naast de studies Oefentherapie Cesar (1995) en Manuele Therapie E.S (2007) een aantal andere studies/ cursussen gevolgd, o.a.: Orthopedische Geneeskunde Cyriax Ademhalings­ en ontspanningstherapie Van Dixhoorn Behandelen van chronische pijn volgens het protocol van het Netwerk Chronische Pijn.

De laatste jaren heb ik mij verdiept in chronische pijnklachten (pijn die langer dan drie maanden bestaat) en de oefentherapeutische aanpak daarvan. Ik ben dan ook aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn Rotterdam. Het doel bij de behandeling is dan het (weer) meer grip krijgen op je leven, zodat je leven niet meer wordt bepaald door de pijnklachten.

Oefentherapie

Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, ontwikkeld door Marie Cesar, gericht op de behandeling en voorkoming van klachten die het gevolg zijn van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Basisgedachte

Mensen lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam!

De basisgedachte van de oefentherapie Cesar is:

 • • Dat er een optimaal houdings- en bewegingspatroon is aan te wijzen.
 • • Dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces.

Bewegingen worden "goed" genoemd als o.a. spieren daarbij optimaal samenwerken en daarbij de gewrichten op de juiste manier worden belast.

Doelstelling

Het doel van oefentherapie Cesar is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van ieders - strikt persoonlijke - bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met de bepaalde situatie waarin een ieder zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden)

(Een juiste lichaamshouding vormt een essentieel onderdeel van uw welzijn.)

Werkwijze

De oefentherapeut Cesar stelt een op de persoon gericht behandelplan op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen. Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:

 • • De diagnostiek door verwijzer en oefentherapeut.
 • • Het onderzoek door de oefentherapeut Cesar.
 • • De individuele situatie en de mogelijkheden van de patiënt.
 • • Het doel van de therapie.

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd, want: een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. Oefentherapie Cesar wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut of - indien noodzakelijk - bij de patiënt thuis. Elke behandeling is individueel, maar in sommige praktijken worden ook groepsbehandelingen gegeven.

Laura Oefentherapie Cesar Brielle
Laura Oefentherapie Cesar Brielle

Wat kan ik verwachten bij een behandeling?

U bent verwezen naar een oefentherapeut Cesar. U heeft het adres van een praktijk voor oefentherapie Cesar gevonden en u hebt een afspraak gemaakt. Wat dan? Een praktijk voor oefentherapie Cesar heeft naast de behandelruimte een plaats om te wachten, een toilet en een mogelijkheid de handen te wassen. Een praktijkruimte heeft een lege vloeroppervlakte die groot genoeg is om u ongehinderd en vrij te laten bewegen en lopen. Het bureau van de oefentherapeut kan in deze ruimte staan of in een apart kantoor. Voor het onderzoek kan er een onderzoeksbank zijn. Meestal zijn er een of meer spiegels waarin u zichzelf geheel kunt zien. Dat kan nuttig zijn om zelf ook te constateren wat goed en wat fout is.

Na de kennismaking zal de oefentherapeut Cesar uw gegevens noteren en de verwijsbrief van de arts lezen. Daarna zal hij of zij ook van uzelf nog eens het verhaal van uw klachten of problemen willen horen. Vervolgens doet de oefentherapeut een eigen onderzoek om te zien wat de problemen zijn en welke mogelijkheden u zelf hebt en welke beperkingen. Als er iets niet of niet geheel duidelijk is, kan de oefentherapeut contact opnemen met de arts, die u heeft verwezen. Aan de hand van de diagnose van de arts en de eigen diagnose van de oefentherapeut, de zgn. werkdiagnose, zal samen met u een behandelplan opgesteld worden.

Het onderzoek vindt in het algemeen in het ondergoed plaats. Bij bezwaren kunt u ook een badpak of sportbroek dragen. U kunt hierover altijd overleggen met de oefentherapeut.

Als de oefentherapeut het behandelplan met u heeft besproken, zal deze u aanwijzingen gaan geven voor een goede houding en u oefeningen laten doen. De oefentherapeut doet deze oefeningen zo nodig eerst voor en controleert steeds of u ze goed uitvoert. Daarbij wordt voortdurend rekening gehouden met uw mogelijkheden en eventuele beperkingen.

De bedoeling is dat u na verloop van tijd de bewegingen juist uitvoert zonder erbij na te hoeven denken. Oefentherapeuten Cesar hebben zich tijdens hun opleiding een methode eigen gemaakt om patiënten te kunnen aanleren hoe zij zich zo goed mogelijk kunnen bewegen.

Aan het einde van elke behandeling wordt het behandelde samengevat en wordt besproken wat u thuis kunt doen. Als u na enkele behandelingen gaat begrijpen waar het om gaat, zult u met steeds meer plezier naar de oefentherapie gaan. De bedoeling is dat u het geleerde in uw dagelijks leven inpast en dat daardoor uw klachten verminderen of verdwijnen.

De oefentherapeut Cesar is verplicht de verwijzend arts op de hoogte te houden van het verloop van de behandeling. Na afloop van de serie behandelingen zal de oefentherapeut het resultaat met u bespreken en zal verslag worden gedaan aan de arts.

Kinderoefentherapie

De praktijk is gespecialiseerd in Kinderoefentherapie.

Kinderoefentherapie is gericht op kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling. Dit kunnen problemen zijn bij schoolgaande kinderen, zoals bij het gymen, evenwicht, balvaardigheid, fijne motoriek of het schrijven.

Maar ook de kleine kinderen (0-4 jaar) met een achterstand in de motorische ontwikkeling kunnen geholpen worden door een kinder oefentherapeut. Denk hierbij aan kinderen met een voorkeurshouding of een vertraagde motorische ontwikkeling.

» Evenwichtsreacties

Om een bepaalde houding te kunnen handhaven is er voldoende spierspanning nodig. Er moet een juiste spierspanning worden opgebouwd en aangepast afhankelijk van de taak die moet worden uitgevoerd. In de evenwichtsreacties wordt gekeken naar de basisspanning/ spanningsregulatie . Evenwichtreacties hebben te maken met het feit of een kind omvalt, steun zoekt of zichzelf opricht.

» Evenwicht

Het statisch evenwicht heeft te maken met het handhaven van een bepaalde houding. Het dynamisch evenwicht heeft te maken met het bewaren van het evenwicht in het bewegen. Zoals het goed stil kunnen staan na het maken van een bepaalde sprong, of het lopen over een balk.

» Grove Motoriek

Onder grove motoriek verstaan we bewegingen die met het dynamisch evenwicht te maken hebben zoals rennen, springen en hinkelen. Voorwaarden voor de grove motoriek zijn een goede basismotoriek, een voldoende ontwikkeld evenwicht en kracht.

De grove motoriek verloopt van enkelvoudig naar complexe kruisbewegingen. Voor kruisbewegingen is een goede samenwerking van de linker en rechter lichaamshelft en dus van de linker- en rechterhersenhelft nodig. Er wordt ook gekeken naar het automatiseren van bewegen, dus of een kind een beweging vloeiend vol kan houden en of dat er problemen zijn met starten of stoppen van een beweging.

» Links-rechts coördinatie

In de ontwikkeling van een kind ontstaat er een goede samenwerking tussen de linker- en de rechterhersenhelft, de links-rechtscoördinatie. Om tot een goede samenwerking te komen, komt een kind eerst in de symmetrische fase (een fase waarbij de linker- en de rechterkant hetzelfde doet). De ontwikkeling van de links-rechtscoördinatie is belangrijk voor de ontwikkeling van een werk- en steunhand.

Vóór de leeftijd van ongeveer zes jaar gebruikt het kind beide handen en voeten doorgaans gelijk. De bewegingen zijn elkaars spiegelbeeld. Er is nog geen besef van links en rechts. Vanaf zes jaar start de links-rechtscoördinatie: er ontwikkelt zich samenwerking tussen beide handen met een zekere "taakverdeling"; de ene hand voert uit, de andere assisteert. De voorkeurhand/-voet gaat steeds meer de handeling uitvoeren.

Het ontwikkeling van de links-rechtscoördinatie moet goed doorlopen worden, omdat dit een voorwaarde is voor de verfijning van de motoriek, en het schrijven.

» Ooghandcoördinatie en samenwerking met de handen

Onder grove motoriek verstaan we bewegingen die met het dynamisch evenwicht te maken hebben zoals rennen, springen en hinkelen. Voorwaarden voor de grove motoriek zijn een goede basismotoriek, een voldoende ontwikkeld evenwicht en kracht.

De grove motoriek verloopt van enkelvoudig naar complexe kruisbewegingen. Voor kruisbewegingen is een goede samenwerking van de linker en rechter lichaamshelft en dus van de linker- en rechterhersenhelft nodig. Er wordt ook gekeken naar het automatiseren van bewegen, dus of een kind een beweging vloeiend vol kan houden en of dat er problemen zijn met starten of stoppen van een beweging.

» Fijne motoriek en schrijfvaardigheid

Dit heeft te maken met het gericht gebruik kunnen maken van de handen en de vingers. Ook het schrijven wordt geobserveerd tijdens het motorisch onderzoek.

» Lichaamsschema

Lichaamsschema heeft te maken met het kunnen benoemen van lichaamsdelen en het besef wat je er mee kunt doen. Dus ook het inzicht in je eigen vaardigheden. Onzekerheid of zichzelf overschatten speelt hierbij een rol.

» Ruimtelijke Oriëntatie

Door het bewegen leert het kind zijn lichaam kennen en van daaruit plaatst hij zich in de ruimte. Hierbij worden alle ruimtelijke begrippen zoals voor, achter, naast enz. behandeld. Wanneer een kind dit onderdeel zich niet voldoende eigen maakt kan dat veel problemen geven bij bijvoorbeeld het rekenen en het leren. Het aanhouden van een ritme is belangrijk voor het automatiseren van een beweging en dus ook voor het vloeiend leren schrijven.

» Sensorische Integratie

Sensorische integratie heeft alles te maken met het juist verwerken van prikkels van de zintuigen in het bewegend functioneren. Alertheid speelt hierbij een belangrijke rol.

De hersenen sturen bij het maken van bewegingen voortdurend informatie in de vorm van stroomimpulsen naar de spieren. De hersenen krijgen op hun beurt weer informatie terug van de zintuigen. Bij het schrijven zien de ogen de bewegingen en sturen de hersenen de juiste spieren van de hand en vingers aan om tot de juiste beweging te komen. Dit soort informatieverwerking geldt voor alle zintuigen.

Maar wat gebeurd er nu als er iets mis is met de informatieverwerking van de zintuigen? Dan zal de beweging ook niet zo zorgvuldig uitgevoerd worden. Kinderen die problemen hebben op het gebied van de sensorische integratie kunnen vaak heel onhandig overkomen en soms heel druk zijn omdat ze voortdurend op zoek zijn naar meer zintuiglijke informatie. Bijv. een kind met een ondergevoeligheid voor tast zal veel willen vastpakken en voelen en kan vaak harde prikkels opzoeken zoals hard slaan en duwen omdat dit meer informatie geeft naar de hersenen toe. Deze kinderen worden vaak betiteld als druk, hyperactief en krijgen ten onrechte het stickertje ADHD opgeplakt. Kort samengevat; Als de informatieverwerking van de zintuigen naar de hersenen verstoord is zullen de bewegingen moeilijker verlopen en zal de lichaamsspanning niet altijd adequaat zijn.

Cesar Brielle Kinderoefentherapie

Vergoedingen overzicht

Onderstaand vindt u een vergoedingen overzicht van de grootste zorgverzekeraars.

» Overzicht vergoedingen aanvullende pakketten.

Staat uw verzekering er niet tussen? Bel dan de praktijk voor meer informatie. In het overzicht vindt u de naam van de zorgverzekeraar, de naam van het aanvullende pakket en het aantal behandelingen dat per jaar wordt vergoed door de verzekering. Sommige verzekeraars hebben naast onderstaande pakketten nog meer variaties, hiervoor kunt u kijken in de polisvoorwaarden van uw verzekering of contact opnemen met de zorgverzekeraar. Zij kunnen u vertellen hoeveel behandelingen vergoed worden.

Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, het aantal behandelingen dat vergoed wordt, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Ook zonder verwijzing van een huisarts of specialist kunt u een afspraak maken voor Oefentherapie Cesar. Tijdens de eerste afspraak wordt gekeken of de klachten behandeld kunnen worden met Oefentherapie. Meteen daarna wordt het aanvullende onderzoek gedaan. Een kort verslag van de screening wordt na overleg verstuurd naar de huisarts.

Heeft u geen aanvullende verzekering, of vallen de behandelingen buiten het aantal behandelingen dat vergoed wordt door de verzekering, dan betaalt u:

Zitting Oefentherapie Cesar€29,00
Zitting kinderoefentherapie€42,00
Intake en onderzoek na verwijzing€40,00
Screening€14,00
Intake en onderzoek na screening€29,00
Toeslag voor Thuisbehandeling€16,50
Niet nagekomen afspraak€22,00

Indicaties

Klachten overzicht

Onderstaand vindt u een overzicht van klachten die behandeld kunnen worden door een Oefentherapeut Cesar.

Staat de klacht hier niet tussen en wilt u toch meer informatie, neem dan telefonisch of per email contact op met de praktijk. Wanneer u op de klacht klikt, wordt de folder of flyer met informatie over de behandeling geopend.

Folders Kinderoefentherapie

Laura
Laura Kinderoefentherapie

Aanmelden

Velden met een (*) zijn verplicht.
Aanmelden actiefoto

Contact

Openingstijden

De praktijk is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 19.00.
Daarnaast kunt u de praktijk ook bereiken via deze website.

Telefoonnummers

0181 473938 of 06 522 78 144

Openingsdagen

Maandag van 09.00 tot 21.00
Woensdag van 12.30 tot 18.00

Adres

Laura Kokshoorn
Maarland Noordzijde 87
3231 CH Brielle

Contact via het online formulier

Velden met een (*) zijn verplicht.
Vestiging Cesar Brielle